Przejdź do głównej treści

Kontakt

Biuro Analiz Instytucjonalnych
i Raportowania
Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Czapskich 4/1-3
31-110 Kraków

email: bair@uj.edu.pl

tel.: 12 663-39-79 (rankingi)

tel.: 12 663-38-83 (Repozytorium UJ)

tel.: 12 663-38-84 (analizy)

tel.: 12 663-38-85 (POL-on)

tel.: 12 663-38-94 (ocena parametryczna)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualne dane

Dane za rok akademicki 2018/19 stan na dzień 31.12.2018 r.

Łączna liczba studentów studiów I II stopnia oraz jednolitych magisterskich:    

36630* (w tym obcokrajowców 2663 )**
    
w tym:    
    
Studenci studiów stacjonarnych ogółem:  31376 (2540)
Uniwersytet Jagielloński bez Collegium Medicum:    26713 (1868)
Collegium Medicum:    4663 (672)
    
w tym:    
Studia stacjonarne pierwszego stopnia:    15223 (953)
Studia stacjonarne jednolite magisterskie:    6804 (743)
Studia stacjonarne drugiego stopnia:    9349 (844)
     
    
Studenci studiów niestacjonarnych ogółem:   5254 (123)
Uniwersytet Jagielloński bez Collegium Medicum:    4487 (120)
Collegium Medicum:    767 (3)
     
w tym:    
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia:    1417 (25)
Studia niestacjonarne jednolite magisterskie    2143 (6)
Studia niestacjonarne drugiego stopnia:    1694 (92)


* studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich)
** w nawiasach: w tym studenci cudzoziemcy

Szczegółowe dane na temat:

studenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich (podział na Wydziały)

studentów studiów doktoranckich (III stopnia)

słuchaczy studiów podyplomowych

Dane za rok akademicki 2017/18 stan na dzień 30.11.2018 r.

Łączna liczba studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich:    

38860* (w tym obcokrajowców 2459 )**

w tym:    
 

Studenci studiów stacjonarnych ogółem:     33102 (2360)
Uniwersytet Jagielloński bez Collegium Medicum:     28400 (1690)
Collegium Medicum:     4702 (670)

w tym:
Studia stacjonarne pierwszego stopnia:     16272 (869)
Studia stacjonarne jednolite magisterskie:     6935 (767)
Studia stacjonarne drugiego stopnia:     9895 (724)

 

Studenci studiów niestacjonarnych ogółem:     5758 (99)
Uniwersytet Jagielloński bez Collegium Medicum:     4892 (96)
Collegium Medicum:     866 (3)

w tym:
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia:     1505 (29)
Studia niestacjonarne jednolite magisterskie     2485 (5)
Studia niestacjonarne drugiego stopnia:     1768 (65)

Szczegółowe dane na temat:

studenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich (podział na Wydziały)

studentów studiów doktoranckich (III stopnia)

słuchaczy studiów podyplomowych

Uniwersytet w liczbach

Sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bieżące dane o liczbie studentów UJ (aktualizowane każdego dnia)

Infografiki do pobrania

Autorami infografik są studenci zarządzania informacją: Damian Dziwisz, Patrycja Florek, Olga Wąż

 

Zobacz galerię zdjęć