Przejdź do głównej treści

Kontakt

Biuro Analiz Instytucjonalnych
i Raportowania
Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Czapskich 4/1-3
31-110 Kraków

email: bair@uj.edu.pl

tel.: 12 663-39-79 (rankingi)

tel.: 12 663-38-83 (Repozytorium UJ)

tel.: 12 663-38-84 (analizy)

tel.: 12 663-38-85 (POL-on)

tel.: 12 663-38-94 (ocena parametryczna)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Perspektywy 2015 UJ

 

 

 

Rankingi

Przełom XX i XXI wieku przyniósł rozkwit rankingów uczelni tworzonych najczęściej na zlecenie lub z inspiracji mediów, odpowiadających na zapotrzebowanie na przystępną informację, co i gdzie warto studiować w dobie upowszechnienia się dostępu do studiów na poziomie uniwersyteckim i powstania licznych nowych uczelni. Nie bez znaczenia była postępująca globalizacja kształcenia. Oprócz rankingów krajowych po raz pierwszy opracowane zostały rankingi ogólnoświatowe. Pierwszy z nich przygotowany został w 2003 roku w Chinach przez Centre for World-Class Universities of Graduate School of Education of Shanghai Jiao Tong University to tzw. ranking szanghajski – The Academic Ranking of World Universities. Ewaluację uczelni oparto w nim na analizie danych z Web of Science oraz listy laureatów Nagrody Nobla i Medalu Fieldsa.

Łatwość dostępu do wyników rankingu sprawia, iż wielu kandydatów na studia, ale i także studentów kieruje się rankingami przy wyborze uczelni, na której podejmują studia, lub na którą wyjeżdżają w ramach wymiany międzynarodowej.

Wkrótce w Wielkiej Brytanii opracowany został konkurencyjny Times Higher Education World University Rankings opierający się przede wszystkim o wyniki ankiety wśród członków świata akademickiego. Uwzględniał on także dane bibliometryczne i podstawowe dane o liczbie studentów i pracowników pozyskiwane z uczelni. Po kilku latach wyłonił się z niego QS World University Rankings. Równolegle w wielu krajach w tym w Polsce tworzone był rankingi krajowe powiązane z poszczególnymi tytułami prasowymi. W naszym kraju ich funkcjonowanie zapoczątkował miesięcznik edukacyjny „Perspektywy". Szybko dołączyły do niego konkurencyjne rankingi tygodników „Wprost" i „Polityki". Jednakże do dziś ten pierwszy ranking jest jedynym ukazującym się systematycznie od chwili powstania i cieszy się największym prestiżem. Mimo, że twórcy rankingów nie ukrywali, iż stosowane przez nich metodologie nie są gwarancją 100% dokładności pomiaru, gdyż najczęściej mierzą czynniki, które pośrednio mają odzwierciedlać siłę uczelni i jej wkład w rozwój nauki, to jednak łatwy do analizy linearny wynik rankingu znalazł entuzjastów nie tylko wśród kandydatów na studia, ale także decydentów mających wpływ na finansowanie uczelni.

Dla tej grupy kwestia pojawienia się uczelni krajowych wśród najwyżej notowanych uczelni w skali międzynarodowej stała się kwestią prestiżu państwa i spowodowała wdrożenie w wielu krajach specjalnych programów mających służyć stworzeniu silnych uczelni zdolnych do skutecznej rywalizacji na globalnym rynku. Łatwość dostępu do wyników rankingu sprawia, iż wielu kandydatów na studia, ale i także studentów kieruje się rankingami przy wyborze uczelni, na której podejmują studia, lub na którą wyjeżdżają w ramach wymiany międzynarodowej. Uwzględniając te kwestie także same uczelnie zaczęły kierować się informacjami z rankingów przy wyborze partnerów do współpracy. W tej sytuacji warto analizować wyniki rankingów, tak krajowych jak i zagranicznych.

Rankingi krajowe:

Rankingi ogólnoświatowe:

Leszek Śliwa
Główny specjalista